Thợ sửa khóa tại nhà tại Hà Nội an toàn & trung thực

Với tiêu chí: Tài sản của khách hàng không phải của mình. Và tài sản đó luôn cần được bảo vệ. Do vậy, toàn bộ đội ngũ thợ của Hưng Thịnh luôn phải đảm bảo yêu cầu tuyệt mật trong mọi thông tin về mọi loại khóa. Không được sao chép thêm – không lưu giữ thông tin khóa của khách hàng.